Medlemsskap

För att kunna bli medlem i Bergska släktföreningen ska man ha fyllt 18 samt härstamma från garvaren Abraham Berg (född 1741 och död 1782) eller dennes hustru Maria Lundqvist eller vara gift med eller vara änka/änkling efter någon med samma härstamning som ovan. Uppfyller man dessa krav är man mycket välkommen till vår förening.

Årsavgift för släktens medlemmar är 150 kr per hushåll. Betalning ska vara tillhanda senast 1 maj på föreningens konto på Handelsbanken: 6152 557502101 (skriv namn på inbetalningen). Vid frågor, kontakta kassören på kassor@bergska.se.

Om någon annan vill stödja föreningen med en gåva är det givetvis möjligt. Valfritt belopp kan då sättas in på ovanstående bankkonto.