Stockholms-grenen

Tab. 4

Stockholms-grenen
Mästerfärgare

Anders Berg (son till Abraham, Tab. 3), fabrikör och färgare, född 1767-06-06 i Lund, Skåne. Verksam vid kvarter Guldfjärden mindre, Stockholm. Anders var först färgargesäll hos sin farbror Olof Anders. Bedrev sedan sin verksamhet vid fastigheten på Stora Badstugugatan 6 och 8, som denne även ägde. Anders hade även andra fastigheter i sin ägo, bland annat på Stora Nygatan och Kåkbrinken i Gamla Stan och Lilla Fiskaregränd på Södermalm. Fastigheten på Stora Nygatan 21, i kvarteret Ulysses, köptes 1847 av grosshandlaren, förläggaren och tidningsmannen Lars Johan Hierta, för att att där ha sin förlagsexpedition. Död 1827-12-21 av hög feber. Gift 1796-10-16 med Margaretha de la Rose, rådmansdotter från Malmö, född 1771, död 1846. Båda är begravda i den Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm.

Barn:

 • Nils Anders Berg, färgare, grosshandlare och politiker i Stockholm, född 1797. Död 1887. Se Tab. 8.
 • Clara Charlotta Berg, mamsell, född 1800-06-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm, död 1884-09-29.
 • Abraham Wilhelm Berg, grosshandlare i Stockholm, född 1801. Död 1861. Se Tab. 9.
 • Anna Sophia Berg, född 1803 i Stockholm, död 1840. Se Tab. 10.
 • Emelie Berg, född 1809 i Stockholm, död 1869 i Amerika. Se Tab 11.

Tab. 8

Nils Anders Berg (son till Anders, Tab. 4), färgare, grosshandlare och politiker, född 1797-11-17 i Maria Magdalena församling, Stockholm, död 1887-03-29 och begraven 1887-04-04 i den Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård på Södermalm i Stockholm.

Förvärvade mästarbrev som yllefärgare 1821 och sedan grosshandlare av hampa, lin och färgstoffer i Anders Berg & Co. Han var riksdagsman i borgarståndet för staden vid riksdagarna 1844/45 och 1847/48. Vid båda riksdagarna var han bland annat ledamot i statsutskottet och det förstärkta bankoutskottet, vid riksdagen 1847/48 även ledamot i konstitutionsutskottet. Fullmäktig i Riksgäldskontoret för Liberalerna 1845-1865. Revisor i Stockholms brandvaktskassa och styrelseledamot i Stockholms stads sparbank. Kavallerist och senare kapten i det Stockholmska borgargardet. 1870 ordförande i Borgerskapets de 50 äldste. Ägde sin sommarbostad vid Nedre Manilla på Djurgården. Gift 1:o 1834-11-15 med Johanna Lovisa Unonius, född 1812, död 1835. Gift 2:o 1837-09-02 med Sofie Petronella Unonius, född 1812, död 1896.

Barn:

 • Emil Anders Berg, född 1839-12-13 i Stockholm. Brukspatron och år 1868 ägare till Bränninge Gård i Tveta. Brukspatron år 1896 vid Windö i Östra Ed, Kalmar. Död 1909-01-20 i Östra Ed, ogift och barnlös. Begraven 1909-01-27 i den Bergska familjegraven på Maria Magdalena Kyrkogård i Stockholm.
 • Nils Wilhelm Berg, grosshandlare, född 1842-08-20 i Stockholm. Studier i Uppsala 1860. Genomförde utrikes studieresor mellan 1860-62. Innehade 1864-94 den efter fadern övertagna firman Anders Berg & C:o. Satt i Stockholms stads Stadsfullmäktige 1889-92. Suppleant i Drätselsnämndens första avdelning mellan 1891-92. Vid faderns död 1887 blev även kusinen Victor Berg delägare i firman. Ägare av Fågelsångs tegelbruk och Marholmen i Norrtälje. Död 1928-03-28 i Oscars församling. Gift 1892-11-02 med Johanna ”Hanna” Johansson Maury, född 1857, död 1922. År 1913 överlämnades egendomen Marholmen åt Sveriges arbetare genom den Bergska donationen. Båda dör barnlösa.
 • John Edvard Berg, kamrer, född 1856-09-20 i Stockholm. Ekonomistudier i Uppsala 1874, extra ordinarie tjänsteman vid Postverket 1879, tf. revisor och bokhållare i Postsparbanken 1884, kamrerare och sekretare i Postsparbanken från 1894. Riddare av första klassen av Kungliga Wasa-orden. Död 1926-10-24 och begraven 1926-11-06 vid Norra begravningsplatsen i Solna. Gift 1888-05-17 med Hilda Charlotta ”Lotten” Carolina Wennerquist, född 1863, död 1941. Båda dör barnlösa.

Tab. 9

Abraham Wilhelm Berg (son till Anders, Tab. 4), grosshandlare i Stockholm, född 1801-08-09 i Maria Magdalena församling. Delägare i J.U Moll & Co. Medlem i Svea Orden 1840. Död 1861-01-14.

Gift 1848-10-25 med Anna Helena Kreij, född 1812 i Karlshamn, död 1892. Båda är begravda i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna

Barn:

 • Anders Wilhelm Berg, grosshandlare i Stockholm och Norrköping, född 1832. Död 1906-10-05. Se Tab. 12.
 • Knut Victor Berg, född 1836, grosshandlare i Stockholm. Död 1913-03-08. Se Tab. 13.

Tab. 10

Anna Sophia Berg (dotter till Anders, Tab. 4), född 1803-02-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Död i cancer 1840-07-28. Gift 1837-05-20 med Lars Fresk, färgare, grosshandlare och delägare i Anders Berg & Co 1840, född 1802, död 1847 av leversjukdom.

Barn:

 • Henrietta Margaretha Fresk, född 1838-05-02 i Maria Magdalena församling, dog av tuberkulos 1867-11-12. Begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna. Gift med sin kusin Knut Victor Berg, se Tab. 13.
 • Anna Theresia Fresk, född 1840-02-26 i Maria Magdalena församling. Död 1847-12-31.

Tab. 11

Hanbury-grenen
Emelie Berg
(dotter till Anders, Tab. 4), född 1809-10-21 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Död 1869-03-20 i New York, Amerika. Begravd på Green-Wood kyrkogården i Brooklyn, New York.

Gift 1840-06-08 i Stockholm med Samuel Hanbury Smith, född 1810 i Willenhall, Staffordshire, England. Läkare vid Hillska skolan vid Barnängen, Stockholm 1834; koleraläkare samma år. Läkare med egen praktik därefter mellan 1840-1847. Lärare i materia medica vid Cinncinnati Medical Institute 1848, professor i teoretisk och praktisk medicin vid Sterling Medical College i Columbus, Ohio 1849-50; superintendent vid kuranstalten för sinnessjuka 1850-1852, läkare med egen praktik i Cincinnati 1852 och sedan i New York. Död 1894 i New York.

Barn:

 • Bernhard Hanbury Smith, född 1841-03-27 i Klara församling, Stockholm. Död 1909-09-06 i New York, Amerika. Gift 1862 med Mary A Cuff.

Tab. 12

Anders Wilhelm Berg (son till Abraham Wilhelm, Tab. 9), grosshandlare i Stockholm och Norrköping, född 1832-08-28 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Död 1906-05-18 i Adolf Fredrik församling, Stockholm. Gift 1861-10-05 med Emelie Augusta Jakobina Ljungqvist, född 1833, död 1907. Båda är begravda i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.

Barn:

 • Emilia Wilhelmina Berg, mamsell, född 1862-09-17 i Norrköping. Död 1927-09-01 och begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.
 • John William Berg, född 1864-03-09 i Norrköping. Död 1885 i Tyska Kamerun, Afrika.
 • Edward Berg, född 1866-02-03 i Norrköping. Död samma år.
 • Hélène ”Lena” Charlotta Berg, född 1868-08-25 i Brännkyrka församling, död 1942-03-18, begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna. Gift 1894-05-08 med Theodor Engelbrekt Låstbom, konsuln och kamrer i Björneborgs Sparbank, född 1854 i Stockholm, död 1929 i Björneborg, Finland.

Lena och Theodor fick barnen:

 • Ingrid Helena Låstbom, född 1896-08-01 i Björneborg, Finland. Död 1973-10-12 i Oscars församling, barnlös. Begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.
 • Sven Teodor Vilhelm Låstbom, född 1900-12-29 i Björneborg, Finland. Död 1904-09-11.
 • Kerstin Gyritta Låstbom, född 1906-12-13 i Björneborg, Finland. Död 2015-04-25 i Oscars församling, barnlös. Begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.

Tab. 13

Knut Victor Berg (son till Abraham Wilhelm, Tab. 9), grosshandlare i Stockholm, född 1836-02-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Elev vid Schwanbecks handelsinstitut i Rostock 1850-1851. Burskap som grosshandlare i Stockholm 1860; innehavare av agenturaffär Victor Berg och ombud för firman Friedrich Krupp i Essen m. fl. tyska stål- och kopparverk från 1874. Delägare i Anders Berg & Co 1887. Död 1913-03-08 i hjärtmuskelinflammation. Gift 1:o 1860-05-28 med sin kusin Henrietta Margaretha Fresk till hennes död 1867. Gift 2:o 1870-08-24 med Hilma Julia Mathilda Winroth, född 1843, död 1909. Samtliga är begravda i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.

Barn i första giftermålet:

 • Selma Henrietta Berg, född 1861-04-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm, död i scharlakansfeber 1865-05-16, begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.
 • Charlotta Sophia Berg, född 1862-08-28 i Maria Magdalena församling, Stockholm, dog av tarminflammation 1863-06-04, begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.
 • Abraham Victor Berg, postkontrollör i Stockholm, född 1864-06-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Kontrollör vid Kungliga Postverket 1915. Död 1952-05-17 ogift och barnlös. Begravd i den Bergska familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.
 • Nils Gustaf Berg, grosshandlare och agronom. Född 1865-09-14 i Stockholm, död 1938-04-17 i Södertälje, se Tab. 14.

Barn i andra giftermålet:

 • Anders Alfred Berg, fondkommissionär och bankir. Född 1871-09-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Grundare till Sveriges äldsta fondkommissionärsfirma Alfred Berg. Mellan åren 1912 och sin död 1920-05-18 var Alfred ägare av Wiks slott i Uppsala. Riddare av första klassen av Kungliga Wasa-orden. Gift 1916-10-19 med Berta Maria Katarina Hedman, född 1879, död 1927. Båda begravda vid Balingsta kyrkogård, Uppsala. Barnlösa.
 • Anna Mathilda Berg, född 1875-01-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Död 1931-12-25 i Engelbrekts församling. Gift 1913-09-21 med tullkontrollören Hjalmar Emanuel Kjellberg, född 1861, död 1918. Barnlösa.
 • Hilma Maria Berg, född 1877-12-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Död 1973-04-04. Se Tab. 15.
 • Pontus Harald Berg, grosshandlare, född 1881-01-23 i Klara församling, Stockholm. Död 1944-07-07 i Österåker. Se Tab. 16.
 • Knut Richard Berg, direktör, född 1884-07-20 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Död 1950-10-28 i Ängby, Bromma. Se Tab. 17.

Tab. 14

Nils Gustaf Berg (son till Victor Berg, Tab. 13), grosshandlare och agronom, född 1865-09-14 i Stockholm, död 1938-04-17 i Södertälje. Ägare till Östervik 2 i Saltsjöbaden innan han införskaffade sig Björkviks gård i Nykvarn, Södermanland. Gift 1902-06-07 med Maria Sophia Elisabeth Unonius, född 1880, död 1959. Begravda på Norra begravningsplatsen i Solna.

Barn:

 • Karl Gustaf, född 1903-06-06 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Död 1925-10-11 i en olycka i Amerika.
 • Anders Victor, fondkommissarie, född 1905-02-08 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Arbetade på fondkommissionärsfirman Alfred Berg. Gift 1:o 1930-09-23 med Margit Gyllenhammar, född 1906, död 2003. Gift 2:o 1941-03-29 med Karin Margareta Frunk, född 1907.

Tab. 15

Hilma Maria Berg (dotter till Victor Berg, Tab. 13), född 1877-12-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Död 1973-04-04 i Hedvig Eleonora församling. Gift 1901-05-22 med Georg William Löfgren, tjänsteman på försäkringsaktiebolaget Skandia, född 1871, död 1964. Begravda i den Löfgrenska familjegraven på Norra begravningsplatsen.

Barn:

 • Sigrid Maria Löfgren, född 1903-01-14 i Stockholm. Död 1991-07-18. Gift 1936-08-01 med grosshandlaren Sven Emil Ambjörn Schram, född 1904.
 • Birgit Amelie Hilma Löftgren, född 1905 i Stockholm. Död 1924.
 • Karin Löfgren, född 1907-07-24 i Stockholm. Död 1991-04-29 på Lidingö. Gift 1933-11-23 med överstelöjtnanten Sven Teodor Sundholm, riddare av kungliga svärdsorden, född 1902, död 1986.

Tab. 16

Pontus Harald Berg (son till Victor Berg, Tab. 13), grosshandlare och direktör, född 1881-01-23 i Stockholm. Studier i Tyskland, Frankrike och England. Blev 1905 delägare i firman Victor Berg tillsammans med en äldre broder. Sedan 1921 ensam innehavare av firman Victor Berg, som drev agentur- och grosshandelsverksamhet och bland annat representerade Fried. Krupp A. G. i Essen. Medlem i KSSS och Neptuni Orden. Död 1944-07-02 i Österåker, Stockholm. Gift 1:o 1908-09-30 med Svea Fredrika Bergström, född 1879, död 1960. Gift 2:o 1924-08-23 med Augusta Hedvig Nedemansky, född 1890.

Barn i första giftermålet:

 • Kurt Pontus Berg, direktör, född 1907-10-15 i Stockholm. Delägare i Aktiebolaget Bröderna Berg och firman Victor Berg. Död 1954-09-08 i Engelbrekts församling, begravd på Skogskyrkogården. Gift 1929-08-29 med Sonja Viktoria Schön, född 1904, död 1990.
 • Richard Åke Berg, disponent, född 1909-04-25 i Oscars församling, Stockholm. Studier vid Carlssons Skola i Stockholm, 1923—26 vid Bracondale School i Norwick, England. Språkstudier i Berlin och Leipzig samt 1929—30 vid Sorbonne i Paris. Samtidigt volontär i Paris inom päls- och modebranschen. Studerat nutriauppfödning i Argentina. Blev där en av världspionjärerna för chinchillauppfödning. Chinchillafarmen Real låg utanför Abra Pampa på Andernas sluttning 4 000 m över havet. Anställd till 1934 i faderns firma, Lavéns Kolimport, 1934—39 vid Oljecentralen, Stockholm, verkst. direktör där 1935, 1939— 42 hos Bernstrand & Co. Skeppsfurnering och Flaggfabrik. Innehar sedan sistnämnda år faderns firma, Agenturfirma Victor Berg, vid Kungsgatan 4 B i Stockholm. Övergick 1951 helt till järn- och metallbranschen. Erövrat otaliga priser i segling och curling. Riddare av Estniska Örnorden. Innehavare av Lettlands 3 stjärnors orden. En av stiftarna av Stallmästaregårdens Curlingklubb, dess sekr. under tio år. Död 1971-03-05 i Stockholm. Gift 1941-04-14 med Birgit ”Bibbi” Kristina Blomqvist, född 1917, död 1977.
 • Lars Harald Berg, direktör, född 1918-05-23 i Stockholm. Delägare i Bröderna Berg AB. Verkställande direktör för firman Victor Berg efter sin faders död 1944. Regissör för filmen I galopp med kärleken som vann priset för bästa kortfilm i Cannes 1947. Svensk mästare i starbåtsegling 1945 och 1947 på Sandhamn. Andraplats i en delsegling i världsmästarskapen i Starbåt 1962. Var med och bildade Sandhamn Star Fleet och var aktiv medlem i KSSS. Död 1994-04-30 och begravd på Norra begravningsplatsen. Gift 1:o 1944-12-25 med Elisabeth Lundquist, fotomodell, född 1925, död 2018. Gift 2:o 1955-04-02 med Inez Ek, född 1927, död 2020.

Tab. 17

Knut Richard Berg (son till Victor Berg, Tab. 13), direktör, född 1884-07-20 i Stockholm. Studentexamen Norra Real 1903. Institute Supérieur de Commerce, Collége Commerciale de Bruxelles i Antwerpen, Belgien 1904. Anställd på fondkommissionärfirman Alfred Berg 1908. Delägare i Berg, Forssberg & Co 1914. Verkställande direktör Richard Berg AB 1919. Verkställande direktör, AB Amerikanska träförädlingsmaskiner 1928. Styrelseledamot i Svenska exportörers förening 1943. Styrelsesuppleant i Föreningen Sveriges Tjärexportörer 1944. Död 1950-10-28 i Ängby, Bromma. Gift 1911-09-09 med Vera Maria Emilia Hedén, född 1890, död 1967. Båda begravda på Norra begravningsplatsen.

Barn:

 • Marianne Hilma Emilia Berg, född 1915-07-04 i Stockholm. Död 1987-07-13 i Brighton, Sussex, England. Gift 1936 med Eric Hugh Turner.

(Senast uppdaterad, onsdagen 4 januari, 2022)