Stora Badstugugatan

Kvarteret Guldfjärden mindre år 1908 Fotograf: Larssons Ateljé / Bildnummer: Fa 45180 Stadsmuseet i Stockholm

Anders Berg som flyttat från Lund till Stockholm, började sin verksamhet i kvarteret Guldfjärden mindre, ett stenkast bort från Södermalms torg, tillsammans med sina farbröder Olof Anders och Isak. Alldeles ovanför Söderledens mynning, låg på 1800-talet några fastigheter med adressen Stora Badstugugatan 6 och 8 (senare Brännkyrkogatan) som Anders sedermera ägde och bedrev sin verksamhet i. De innehöll ett bostadshus med kontor och ett färgeri längs med Guldgränd, hela vägen ned till Riddarfjärdens vatten.

Karta över norra Södermalm och kvarteret Guldfjärden mindre, år 1855. Källa: Stockholmskällan
Rivning av kvarteret Guldfjärden mindre för att göra plats åt Södergatan. Bild: Stadsmuseet i Stockholm

På 50-talet revs hela kvarteret för att göra plats åt Södergatan som skulle ta sig fram mot centralbron. Idag står bland annat Hotel Hilton på platsen.
(Källa: https://stockholmskallan.stockholm.se)

Salongsinteriör från grosshandlare Nils Anders och Sophie Bergs våning Brännkyrkagatan 6. 1870-1879 Fotograf: Okänd. Bildnummer: F 44916 Stadsmuseet i Stockholm

Anders Bergs son Nils Anders tog över verksamheten i byggnaden efter sin fars död. Ovan är en av interiörbilderna som är bevarade från deras tid i fastigheten.

Texten är uppdaterad 5 oktober, 2020.