Gravar inom släkten

Den Bergska familjegraven, Maria Magdalena Kyrkogård

Bergska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård, Stockholm

På Maria Magdalena kyrkogård på Södermalm ligger den Bergska familjegraven. Med dess placering strax utanför kyrkans port har graven ett magnifikt läge.

Graven representerar en typ av gravvårdar med stora, liggande hällar som under 1800-talet gavs en enklare och mer antikiserande form. De två hällarna sammanbinds genom den breda ramen och järnringarna i vårdens fyra hörn och bildar därigenom en stor, anslående vård. Anläggningen är komplett med ett sannolikt samtida gjutjärnsstaket i tidig nygotisk stil. Anläggningen är förhållandevis välbevarad. Vården har patina samt ett miljöskapande värde. Den är värdefull för kyrkogårdens karaktär i kyrkans omedelbara närhet.
(Ur kulturhistorisk inventering 2014 – Stockholms stadsmuseum).

Text på graven:

DENNA GRAF
TILLHÖR
FÄRGAREN
HERR ANDERS BERG
DESS MAKA
OCH ARFWINGAR

I graven finns följande släktingar begravda:

 • Färgaren Anders Berg, begravd år 1827
 • Fru Margaretha Berg (f De la Rose), begravd år 1846
 • Mamsell Clara Charlotta Berg, begravd år 1884
 • Grosshandlaren Nils Anders Berg, begravd år 1887
 • Fru Johanna Lovisa Berg (f Unonius), begravd 1835
 • Fru Sofia Petronella Berg (f Unonius), begravd år 1896
 • Brukspatronen Emil Anders Berg, begravd år 1909

Ur begravningsboken år 1887.
Måndagen den 3 april kl 2 em jordf i kyrkan grosshandlaren och Ridd. af N.O Nils Anders Berg 89 år, 4 mån 12 dagar nedsattes i Bergska familjegrafven. 8 bärare uti begrafvningsringning likvagn och wagnar från Brännkyrkogatan 6.

Mer information på Gravstensinventeringen:

https://grav.rotter.se/Gravsokview.php?g_id=97587

Den Bergska familjegraven, Norra Begravningsplatsen

Bergska familjegraven på Norra Begravningsplatsen i Solna. Foto: Pierre Nilsson / Gravstensinventeringen

I en av begravningsplatsens vackra alléer, står den Bergska familjegraven stabilt under ett träd. Graven upprättades av Knut Victor Berg för sin mor och far och skulle sedan fungera som en familjegrav. Gravvården representerar de relativt strama och monumentala stenkorsen av granit som förekom bland de mer påkostade gravvårdarna under 1800-talets andra hälft. Den är välbevarad och har fullt läsbar inskription i en ursprunglig och välbevarad anläggning på stenplatta omgärdat av fyra järnkättingar på pollare av järn. På den centrala delen av stenplattan finns ventilationslock, fyra järnringar samt medelstor järnkruka anpassad för blomster. Totalt sexton personer har jordfästs i aktuell grav, varav fjorton tillhör släkten Berg.

Text på graven:

Knut Victor Bergs
familjegraf
——–
Abr. Wilhelm Berg
och hans maka
Anna Helena Berg

Grafven underhålles
af kyrkogårdsnämnden

I graven finns följande släktingar begravda:

 • Grosshandlaren Abraham Wilhelm Berg, begravd år 1861
 • Flickebarnet Charlotta Sophia Berg, begravd år 1863
 • Flickebarnet Selma Henrietta Berg, begravd år 1865
 • Fru Henrietta Margaretha Berg (f Fresk), begravd år 1867
 • Fru Anna Helena Berg (f Kreij), begravd år 1892
 • Grosshandlaren Anders Wilhelm Berg, begravd år 1906
 • Fru Emelie Augusta Jakobina Berg (f Ljungqvist), begravd år 1907
 • Fru Hilma Julia Mathilda Berg (f Winroth), begravd år 1909
 • Grosshandlaren Knut Victor Berg, begravd år 1913
 • Fröken Emilia Vilhelmina Berg, begravd år 1927
 • Fru Helene Charlotta Låstbom (f Berg), begravd år 1942
 • Postkontrollören Abraham Victor Berg, begravd år 1952
 • Fröken Ingrid Heléne Låstbom, begravd år 1973
 • Fröken Kerstin Gyritta Låstbom, begravd år 2015

Mer information på Gravstensinventeringen:

https://grav.rotter.se/Gravsokview.php?g_id=338973

Texten är uppdaterad 5 oktober, 2020.