Bergska släktföreningen

Bergska släktföreningen grundades den 9 juni, 2018 i stadsarkitekten J E Carlbergs hus på Hornsgatan 24, ett stenkast ifrån kvarteret Guldfjärden där allt började i Stockholm. 26 släktingar hade kommit till platsen för att genomföra den första Bergska släktträffen i modern tid.

Initiativtagare till föreningen var Johan som under en längre tid släktforskat kring den Bergska släkten. Efter kontakt med några för honom nyupptäckta levande släktingar togs beslut om att försöka sammanföra de som idag lever och som är ättlingar till Abraham Berg.  

Föreningen har till ändamål
att stimulera, stärka och vidmakthålla banden mellan släktens medlemmar,
att tillvarataga gemensamma släktintressen,
att vårda och underhålla de idag befintliga släktgravarna,
att föra släktregister och forska i släktens historia,
att insamla kunskap om Bergska släkten i allmänhet, och att föra dessa kunskaper vidare till kommande generationer,
att samverka med andra släktföreningar och intresseföreningar för att bereda möjlighet att komplettera utvecklingen av det Bergska familjeträdet och släkthistorisk dokumentation.

Föreningens styrelse
Kurt, ordförande
Johan, sekreterare
Gunilla, kassör
Jeanette, ledamot